Bonjour et soyez très bienvenus!

Första veckan är jag borta med elever i Kiruna er läxa blir att läsa igenom styrdokumenten för er nivå av moderna språk och fundera på hur ni vill jobba för att nå era mål och skriv också varför ni vill lära er just franska. Mejla mig innan fredag [email protected].
 Länk till dessa sidor finns här, här och här i länksamlingen intill.
À bientôt!
 
Alma-Lena

8: Allez hop!

Regardes la carte de France et les images ci-dessous. Les copains de Pauline sont en vacances un peu partout en France. Les copains ont enregistré des messages sur son répondeur. Ècoutes les messages et écris les lettres des images dans l'ordre qu'ils l'ont appellé. Si tu as écrit les correctes lettres tu vas trouver un mot très actuel:
 
B
 
 
NU
 
N
IE
 
 
VE
E
 
Le mot est:                                                     Ça veut dire:
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___              ____________________________________________________
 

RSS 2.0