Niveau 4 devoir à vendredi 3/12

Indefinita pronomen för de övriga+ uttryck med tout och même.

Mots grammaires en français:
les pronoms indéfinis (indefinita pronomen)
le complément d'objet=ackusativobjekt
l'adjectif=adjektiv
l'adverbe=adverb
l'article défini= bestämd artikel
la liaison= bindning ex: mes amis (mezami)
le complément d'objet indirect= dativobjekt
le singulier=singular
le pluriel=plural
Bonne chance!

Niveau 1-3: L'article partitif

Om du säger "På havet finns det båtar"på franska, heter det: «Dans la mer il y a des bateaux».
Om du vill säga :"Köp potatis, mjöl och mjölk!" säger du på franska: «Achète des pommes de terre, de la farine et du lait.»

För att uttrycka obestämd mängd av något måste man i franska använda en artikel som är en blandning av den bestämda artikeln och genitiv-de. Den kallas för den partitiva artikeln.

Singular:
I femininum blir det de + la= de la som i de la farine = mjöl
I maskulinum blir det de +le= du  som i du lait= mjölk
Plural:
de+les= des som i des pommes de terre.

Oräknebara substantiv som mjöl, mölk och snö till exempel tar partitiv artikel i singular du lait de la neige (snö).
Räknebara substantiv tar partitiv artikel i plural: des pommes de terre, des chiens(hundar).

När man talar om något i bestämd mängd använder man däremot enbart de:

Un litre de lait= en liter mjölk
Un kilo de pommes de terre= ett kilo potatis
Men är det något så räknebart som hundar blir det ingen artikel alls: Deux chiens=två hundar.

Myckenhetsord gör också partitiv artikel överflödig:
«J'ai beaucoup d'argent»= jag har mycket pengar.
«Dans ma classe, il y a autant de garçons que de filles» = i min klass är det lika många pojkar som flickor.

Här en lista på myckenhetsadverben som gör att partitiv artikel försvinner och ersätts av enbart de:
assez= tillräckligt, nog, ganska                                peu=få, föga                           
autant= lika mycket                                                un peu=en liten aning
beaucoup=mycket                                                   plus=fler, mer
combien=hur många, hur mycket                             que=så smycket/så många som
énormément=oerhört många/erhört mycket              suffisamment=tillräckligt, nog
moins=mindre, färre                                               tant=så mycket                 
pas mal= en hel del                                                tellement= så mycket, så många
trop=för mycket, för många
Om man talar om ett substantiv i plural och bestämmer det med ett adjektiv som står före substantivet blir det inte heller någon partitiv artikel:
«Nous vendons de vieux vêtements»= vi säljer gamla kläder.Men detta gäller bara i plural, i singular har man fullständig partitiv artikel: Du bon vin= gott vin.

Om adjektivet står efter substantivet blir det också fullständig partitiv artikel:
«Des vêtements sales»= smutsiga kläder.

I nekande satser används vanligen bara de:
«Je n'ai pas d'argent sur moi»= jag har inga pengar på mig.
«Grand-mère est entrée sans attendre de réponse»= mormor/farmor gick in utan att vänta på svar.


Classe 6:Le hip-hop du monde francophone

Le hip-hop est très grand dans le monde francophone. Ici un des plus grands artistes hip-hop en France, MC Solaar avec son Nouveau Western:
Hip-hop är stort i den franskspråkiga världen. Här är en av de största hip-hopartisterna i Frankrike, MC Solaar med sin Le Nouveau Western=den nya westernfilmen/det nya väst:


Niveau 3: devoir à mardi la semaine 47

Expliquez comment et pourquoi (si est possible) conjuger et utiliser les verbes être et avoir au présent et passé composé pour  Mattias et vous pouvez aussi expliquer comment prononcer les trois differents phonèmes du graphème /e/, si vous voulez.

Förklara hur och varför(om det går) man böjer och använder verben être och avoir i presens och passé composé för Mattias.

Om ni vill: kan ni också förklara hur man uttalar de tre olika fonemen som skrivs bland annat med grafemet /e/.

Jag kan tyvärr inte skriva fonetiska tecken här så jag förklarar med svenska grafem i stället.

Först: sluten stavelse slutar på konsonant, öppen stavelse slutar på vokal.

Grafemet /e/ uttalas e när det står i sluten stavelse som avslutas med en konsonant och framför -r eller -z ex: parler, voulez. Om /e/ står i öppen stavelse måste man lägga till accent aigu för att få uttalet e. Ex: Préparer.
/e/ i öppen stavelse uttalas normalt ö-liknande.Grafemet /e/ uttalas ä-liknande i sluten stavelse med två konsonanter i rad i slutet: ex: espoir, terre, caresse eller när /e/ har en accent grave ex: première men inte när en av konsonanterna är nasal (n eller m)för då blir föregående vokal alltid nasal ex: ensemble

ä-liknande uttalas också grafemen /ai/ /ay/ och -et i slutet av ord: exempel: bonnet, effet, quai, d'Orsay. Undantag: j'ai där ai uttalas e och faisait, faisais etc uttalas (fözä).

Bonne chance à mardi!

Classe 9 a souhaité: Brigitte Bardot


 

La star Bardot était aussi très chic!

Classe 6 a souhaité: La mode à Björkfors

Salut, classe 6!

J'aime les styles différents: Les 50' par exemple je porte souvent des robes comme cette.

(jag gillar olika stilar: Till exempel 50-talsstilen. Jag har ofta på mig klänningar som denna.)

À Kiruna nous avons une dessinatrice des vêtements, surtout des vêtements d'extérieur, qui fait des manteaux très beaux. Elle s'appelle Karin Wassara:
(I Kiruna har vi en kläddesigner, speciellt ytterkläder, som gör mycket vackra kappor.)

 
Je voudrais bien ce manteau par Karin Wassara.
(Jag skulle gärna vilja ha denna kappa av Karin Wassara)

Ici vous trouvez une liste des mots des vêtements. (Här hittar ni en lista med ord som har med kläder att göra.)

Maintenant j'ai très envie du Noël. Pendant le Noël je porte des vêtements comme ceux-ci:

(Nu längtar jag till jul. Under julen bär jag kläder som de här):Les femmes en Afrique sont toujours belles. Elles portent les vêtements chic tout le temps. Surtout les robes sont merveilleuses. Les femmes sur le video portent les robes très belles selon moi:
( Kvinnorna i Afrika är alltid vackra. De bär alltid snygga kläder. Speciellt klänningarna är fantastiska. Kvinnorna i denna video har på sig jättesnygga klänningar enligt mig.)

 

Classe 6 a souhaité:la mode de la France (år 6 har önskat Frankrikes mode)

Här kan man se vårmodet enligt Sonja Rykiel.

Vårmodet från Lanvin.

Det mesta om modet i Paris.

Klicka på länkarna och se modevideor på catwalken. De går tyvärr inte att ladda ner för visning här.

Man skiljer i franskt mode mellan Haute Couture som egentligen betyder "högre sömnadskonst" och Prêt-à-Porter som betyder "färdigt att ta på sig"

Haute couture är de där jättedyra och handgjorda kläderna som ibland är mer konstverk än kläder. Prêt- à - Porter är mer "riktiga" kläder som kommer att synas på gatan.


Classe 9 a souhaité:


Alors on danse avec Stromae


Classe 9:Tout le bonheur avec Sinsemilia


Luc De Larochellière-Tu m'as eu


RSS 2.0